Arbetsmarknaden skriker efter kvinnliga ingenjörer

20 augusti / Söka jobb tips


Kvinna framför datorn med kaffe

Idag finns det för få ingenjörer och prognoserna säger att det kommer behövas ännu fler i framtiden. Digitaliseringen driver på utvecklingen i en rasande fart vilket gör att företag och organisationer behöver duktiga medarbetare som kan hjälpa dem att navigera rätt. Dessutom gör byggboomen att suget efter ingenjörer är extra stort.

Trots att arbetsmarknaden fullkomligt skriker efter fler ingenjörer är det få kvinnor som ser det som en möjlig karriärväg. Andelen kvinnor som läser till ingenjör har förvisso ökat, men fortfarande är det männen som dominerar på utbildningarna. Varför få kvinnor väljer att söka är svårt att säga, men det kan bero på fördomar och en felaktig bild av vad en ingenjör gör. Vi har listat anledningar till varför du borde välja att bli ingenjör och vara med och bygga framtidens samhälle.

Samhället kan inte byggas av bara män
Ingenjörer är en yrkesgrupp som är med och driver samhället framåt när det kommer till alltifrån att utveckla ny teknik till samhällsplanering. I ett samhälle som ska vara till för alla blir det kortslutning om ett kön är överrepresenterat i en viktig yrkesgrupp.

Var med och skapa ett hållbart samhälle
Ett mer hållbart samhälle kräver drivna och visionära personer som kan föra utvecklingen framåt. Som till exempel ingenjörer som kan se hur vi kan bygga bostäder mer smart, hur vi kan övergå till alternativa energikällor eller utveckla produkter så att vi sparar mer på miljön.

Goda chanser till jobb
I och med att det råder brist på ingenjörer är möjligheterna till jobb stora. Dessutom är det en bra utgångspunkt för att kunna förhandla och forma tjänsten så att den passar dig. Flera av ingenjörsyrkena är också välbetalda.

Jobbmöjligheterna finns överallt
Med ingenjörsutbildningen finns det möjlighet att jobba inom många olika yrkesområden. Som civilingenjör kan du jobba med alltifrån systemutveckling och projektledning till att utveckla produkter och utforma städer.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint