Att kombinera familjeliv och karriär

13 februari / Inspiration


Förälder med barn

Många upplever att det är svårt att få ihop familjepusslet med heltidsarbete och vissa tror fortfarande att man måste välja mellan att göra karriär eller bilda familj. Men med bra planering och tydlighet är det möjligt att få ihop vardagen och göra karriär.

Kommunicera
Var tydlig från början. Berätta för din arbetsgivare om hur du ser på dina ambitioner och hur du önskar kombinera familjeliv med karriär. Vill du jobba deltid ger lagen dig rätt att gå ner ända till 75 procent fram tills det att barnet fyllt åtta år.

Planera
Avsätt tid för att planera kommande vecka. Då vet du hur du ska fördela din tid mellan familj och arbete. Det frigör enormt mycket energi att slippa tänka på snabba lösningar hela tiden och skapar utrymme att orka vara mer effektiv och kreativ – i vardagen och på jobbet.

Prioritera
Om du brukar lösa arbetsuppgifter som inte ligger på ditt bord, är det dags att sluta nu. Förkortad arbetstid innebär inte att du ska hinna göra allt du gjorde när du jobbade heltid. Genom att prioritera rätt saker kan du visa din arbetsgivare att du har kontroll och levererar. Det är bra för dig och din karriär.

Flexa
Justera krockar i din veckoplanering genom att använda flextid, om sådan finns. Det gäller för både dig och din eventuella partner. Genom att jobba i skift och turas om vid behov, kan ni båda sikta på att göra karriär, få ihop livspusslet och frigöra mer tid med barnen.

Dela
Det är fortfarande fler kvinnor än män som arbetar deltid. Att jobba mindre påverkar din ekonomi i dag och din pension imorgon. Om du lever i en parrelation är det viktigt att dela på ansvaret. Ta reda på vad som gäller för just dig och din partner genom att exempelvis prata med fackförbund, bank eller Pensionsmyndigheten.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint