Det moderna ledarskapet är schysst!

7 maj / Chefkollen


Chef och medarbetare vid dator

Den avståndstagande chefen som sällan socialiserar med medarbetarna hör till det förflutna. Idag efterfrågas allt oftare engagerade ledare som förstår sig på sina medarbetare, bryr sig om dem och ja – är schyssta helt enkelt. Vi tipsar om hur du kan vara den chefen din personal både vill ha och behöver.

Kvinna vid vit vägg

Inte sällan målas chefer i populärkulturen upp som auktoritära, hårdhudade – något elaka – typer, som Meryl Streep i Djävulen bär Prada eller Mr. Burns i Simpsons. Men i verkligheten bidrar en ledare med den stränga attityden inte till särskilt mycket arbetsglädje på kontoret. Företag som jobbar för positiva relationer mellan chefer och medarbetare har däremot ofta en god arbetsmiljö och låg personalomsättning.

Enligt en färsk undersökning från Manpower Work Life svarar hela 98 procent att det är mycket eller ganska viktigt att ha en bra chef på jobbet, och ett mjukare ledarskap efterfrågas allt mer bland de som beskriver sin drömchef.

Undersökningen visade att vi helst vill ha chefer som är lyhörda, tydliga, coachande och bra människokännare. Finns dessa egenskaper i ditt ledarskap har du inte bara goda chanser att bli en omtyckt chef, du bidrar troligtvis också till att medarbetarna presterar bättre. Nedan tipsar vi lite mer konkret hur du kan gå tillväga.

Lyssna på tankar och önskemål
Finns det önskemål eller förslag på förändringar? Lyssna noga på dessa, även om du spontant inte håller med. Dina medarbetare har andra glasögon än dig och kan bidra med perspektiv som du saknar. Ansträng dig för att hjälpa till och glöm inte att återkoppla! Visa att du tagit ärendet på allvar. Är något omöjligt eller irrelevant att genomföra ska du förklara varför.

Uppmuntra socialt umgänge på arbetsplatsen
Goda relationer kan vara helt avgörande för hur vi trivs på en arbetsplats. Som ledare bör du satsa på en företagskultur som präglas av tillit, respekt och snällhet. Skapa tillfällen att umgås och prata om annat än jobb, som after works eller gemensamma luncher. Det genererar trygghet och gemenskap, vilket i sin tur ökar samarbetsförmågan och en vilja att prestera bra på jobbet.

Engagera dig i dina medarbetare
Vad händer i medarbetarnas liv, vad kan påverka deras välmående? Om någon exempelvis har det jobbigt privat bör du se efter vad du kan göra för att stötta hen. En medarbetare som känner att chefen bryr sig om det som sker både innan- och utanför kontorets trösklar blir tryggare i sin roll på jobbet.

Om du vill veta mer om undersökningen från Manpower Work Life hittar du den i sin helhet här.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint