Detta krävs av morgondagens ledare

20 mars / Frågor & Svar


Ledarskap, digitalt ledarskap, chef

Den digitala transformationen påverkar alla företag och de som vill klara den snabba förändringstakten behöver skapa en innovationsvänlig kultur. Men förändringen måste börja i toppen – det största ansvaret ligger hos ledarna.

Världen förändras ständigt och gårdagens ledarskap kommer inte att fungera för morgondagens arbetskultur. Däremot är hela 80 procent av de traditionella ledaregenskaperna fortfarande lika viktiga.

– Det är de andra 20 procenten som vi ser har fått en annan och ökad betydelse. Man behöver vara redo för förändring och kunna göra en snabbare riskbedömning. Typiska entreprenöriella egenskaper får en ökad betydelse, säger Helen Remnås, affärsutvecklingschef Rekrytering på Experis.

Visserligen har kraven på bra chefer och ledare förändrats över tid också. Helen berättar att de flesta vill se att en ledare har förmågan att kommunicera ordentligt i samband med förändring, för att sporra och få med sig sina medarbetare.

Viktigt att förstå personalen

Ledarna måste också förstå vilken typ av personal de har. Består medarbetarna av ”digitala immigranter” eller har man ”digitala natives”? De två grupperna har helt olika ingångar och förutsättningar för att ta till sig de digitala förändringarna. En annan viktig fråga som ledaren måste ta ställning till är om man är redo att rekrytera kandidater som kommer in med nya perspektiv. Millennials har exempelvis andra krav på sin arbetsgivare än generation X har.

– Våra organisationer tycker kanske att de kraven är svåra att möta eftersom strukturen i bolagen inte finns. Så fort man ruckar på strukturer blir det nya sätt att fatta beslut på och det kan skapa friktion, säger Helen Remnås.

Sammanfattningsvis ställs nya krav på de ledare som ska genomföra förändringen. Förmågan att samtidigt vara ledare i den gamla och nya strukturen är essentiell, vilket blir en utmaning för den som rekryterar.

– Det gör att vi tittar på andra faktorer för ledarskapet. På Experis tror vi till exempel mycket på learnability, det vill säga förmågan att ständigt lära sig nytt, avslutar Helen Remnås.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint