Digital referenstagning för bättre bedömning

17 september / Trender


Person vid datorn

Att ta referenser är ett självklart inslag i en anställningsprocess för att få en bättre bild av hur kandidaten är att jobba tillsammans med. Men är verkligen det klassiska sättet att lyfta på luren och prata med referenserna det bästa sättet? Framtiden stavas digitala verktyg som kommer göra referenstagningen så rättvis som möjligt.

Att utveckla anställningsprocessen låter kanske bara som något som intresserar ett rekryteringsföretag. Men faktum är att det minst lika viktigt för företag som vill hitta rätt person och för att alla kandidater ska bli så rättvist bedömda som möjligt.

Referenser tas ofta i slutet av en rekryteringsprocess för att den som anställer ska få sin bild av kandidaten bekräftad av personer som arbetat med hen tidigare. Men studier visar att lyfta luren till tidigare chefer eller kollegor inte alltid ger hela bilden av hur kandidaten är. Den som intervjuar behöver tolka det som sägs och läsa in mellan raderna om det som inte sägs för att få en så tydlig bild som möjligt.

Genom att komplettera med ett digitalt verktyg för inhämtning av referenser ökar chanserna för att varje kandidat och referens bedöms lika. Experis testar nu Refapp som möjliggör att standardisera så att alla referenser besvarar samma frågor genom ett smidigt webbaserat verktyg. I verktyget används beprövade frågor med hög validitet. På så sätt blir referenstagningen så rättvis som möjlig och gör de enklare för de som anställer att hitta rätt kandidat.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint