Hur leder man i omvälvande tider?

9 juni / Chefkollen


Den pågående pandemin har lämnat få personer oberörda. Förtroendet för chefen spelar därför en stor roll när det kommer till medarbetarnas välbefinnande och hälsa. Men hur stöttar man som chef bäst sina kollegor i oroliga tider?

Att vara ledare idag har helt klart inneburit en rad nya utmaningar. Idag handlar ledarskap på arbetsplatser i stor utsträckning om att hantera en utbredd stress och ökad instabilitet.

För att upprätthålla ett sunt, tryggt och starkt ledarskap bör du som chef vara en förebild för ditt team. Utöver att följa myndigheternas rekommendationer när det gäller virusutbrottet handlar det bland annat om att vara förstående, uppmärksam och förespråka balans i arbetslivet.

Uppmärksamma den emotionella hälsan
Stress påverkar hur vi agerar. För vissa medarbetare märks kristider tydligt av i prestationer; du kanske märker att en medarbetare har svårt att hålla sin normala takt. Detta är inte ett tillfälle för “tough love”, tvärtom – det är ett tillfälle att visa stöd och förståelse.

Att bidra med emotionellt stöd som ledare handlar om att få dina medarbetare att känna sig omhändertagna och bekväma med att diskutera utmaningar inom både arbetet och privatlivet. En chef bör alltså vara förstående och ödmjuk inför de påfrestningar som exempelvis coronaviruset har inneburit på de anställdas liv. Några tips på hur du visar emotionellt stöd är:

  • Var uppmärksam på tecken som ångest och socialt tillbakadragande. Som chef är det också viktigt att förstå när det är dags för en anställd att söka professionell hjälp.
  • Ha förståelse för att vissa anställda har nära och kära som kan kräva extra mycket uppmärksamhet i dessa tider.
  • Försäkra dina anställda om att du vill förstå deras problem. Se till att fråga dem hur de hanterar både arbetslivet och privatlivet, men alltid på ett respektfullt och icke påträngande sätt. Ingen ska behöva tvingas till att dela med sig av sina känslor och tankar, men de ska veta att om de vill så finns möjligheten.

 

Var en förebild när det gäller hälsosamma arbetsvanor
Chefer och ledare bör i tider som dessa agera förebilder när det gäller en hälsosam approach till arbetet. På så sätt kan du vägleda medarbetarna i hur de hanterar arbetslivets skyldigheter men samtidigt tar hand om sig själva. Tips på effektivt förebildsarbete är:

  • Håll dig uppdaterad och följ självklart riktlinjerna kring covid-19. Påminn dina medarbetare om tillgängliga resurser kring hur man främjar välmående på arbetsplatsen. Lägg kanske även upp denna information på interna plattformar.
  • Definiera dina egna gränser och preferenser gällande arbetstider och svarstider. Visa att familjen är viktigare än jobbet och var noggrann med att respektera din egen gräns mellan privatliv och arbetsliv. På så sätt sätter du en standard för dina anställda.
  • Använd själv betald ledighet och sjukfrånvaro vid behov och uppmuntra din personal att göra detsamma.

Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunicera med sina anställda på ett transparent och öppet sätt i svåra tider. Berätta om företagets strategier, åtgärder och ekonomiska situation i den mån det går. Idag är det extra viktigt att leda med empati – både när det gäller dina anställda, men även dig själv.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint