Nå dina mål genom att följa SMART

9 maj / Inspiration


Glad man i röd tröja

Få saker är så motivationssänkande som att aldrig uppnå sina mål, så sätt punkt för planer som går i stöpet! Lär dig att sätta relevanta och effektiva mål som går att följa upp, genom att planera enligt SMART-metoden.

Hör du till en av dem som ofta sätter mål som blir omöjliga att uppnå och mest genererar ångest? Målmedvetenhet är a och o för att nå resultat – men målen måste vara relevanta. Genom att följa SMART- metoden kan du enkelt få till mål som också går att använda som styrmedel i arbetet. Här har vi listat hur du ska tänka för att jobba enligt SMART-metoden.

Specifikt. Ta fram mål som är specificerade. Är målen luddiga eller generella fyller de ingen funktion och tappar därför sin potentiella effekt.

Mätbart. Mål måste alltid vara mätbara för att vara relevanta. Att ”bli bättre på jobbet” är exempelvis inte ett mätbart mål, utan behöver brytas ner till något konkret.

Accepterat. Det är bra för motivationen att själv komma underfund med sina mål och formulera dem själv. Därför är samförstånd och delaktighet viktiga faktorer när mål tas fram.

Realistiskt. Det är nödvändigt att det finns en rimlig chans att målen uppnås. Saknas budget, tid eller kompetens för att nå målen gör de ingen nytta.

Tidsbundet. Ett mål är inte ett mål om det inte finns en deadline eller tidplan kopplat till det. Däremot kan de vara både kort- och långsiktiga. Det viktiga är att kunna förstå när målet är uppnått.

Lycka till med att sätta dina mål och att uppnå dem!

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint