När kandidaten bestämmer på arbetsmarknaden blir det tufft för AI

11 juni / Trender


Vit robot

Artificiell intelligens har blivit ett värdefullt verktyg inom många yrken och rekryteringsbranschen är inget undantag. Men i takt med att kompetensbristen inom vissa yrkesgrupper vuxit har utmaningar uppstått för den nya tekniken. Helen Remnås, Head of Perm Business på Experis, berättar om vikten av att AI skapar mer utrymme för det mänskliga mötet.

– När AI och andra digitala lösningar kan hjälpa oss att exempelvis strukturera data eller hjälpa kandidater som har frågor i ett tidigt stadie, får vi mer tid till den personliga kontakten med kund och kandidat. Det här är något vi redan nyttjar men ser ännu större behov av framåt, säger Helen.

Tidigare har AI vid rekrytering handlat mycket om arbetsgivarens perspektiv och hur man ska fånga rätt kandidat. I samband med att kompetensbristen vuxit har rollerna däremot flyttats om, och nu handlar det istället om kandidatens perspektiv. Det försvårar jobbet för AI eftersom den teknik som finns fortfarande utgår mycket från de behov som företagen har.

– Kandidater har olika preferenser när de söker jobb, dessutom har de nya generationerna en helt annan bild än vad tidigare generationer haft av vad som är en bra arbetsgivare. Vissa prioriterar flexibla arbetstider eller arbetsplatsens kultur och värderingar, medan andra kanske vill jobba nära barnens förskola. Detta i kombination med att det ständigt uppstår förändringar inom de flesta yrkesgrupper, och nya kompetensområden bildas, gör det svårt att förutspå vad människor vill ha.

Man fokuserar helt enkelt mer på mjuka värden med mindre systematik, vilket är komplicerat för AI att ta hänsyn till. Här behövs den mänskliga förmågan att göra personbedömningar, men det innebär inte att AI inte har en värdefull roll att spela menar Helen.

– De som är väl insatta i AI-teknologi säger att vi är ganska långt ifrån att AI ska kunna jobba med osystematiska data. Trots det anser vi på Experis att AI definitivt är en hjälpande hand till rekryteringsbranschen. AI kan ersätta många av de administrativa arbetsuppgifter som idag slukar mycket tid, så att vi kan lägga ännu mer fokus på att hjälpa företag att förstå vad de ska göra för att lyckas och var individen ska vara.

Fotnot: AI är en förkortning för Artificial intelligence och handlar om intelligens som kommer från maskiner, exempelvis datorprogram.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint