Nyfikenhet och mod ger innovativt ledarskap

28 mars / Chefkollen


Chef, innovativt ledarskap

Vi lever i en globaliserad och digitaliserad värld som kräver att företag och organisationer ständigt levererar nya idéer. För de flesta chefer är det redan vardag att löpande utveckla sina verksamheter efter dagens behov. Däremot är det inte lika självklart att man är innovativ i sitt ledarskap.

Som chef har du en avgörande roll för att skapa en innovativ kultur på arbetsplatsen, men det kräver också en annan form av ledarskap. Stundtals kan det kännas utmanande, men ditt nya ledarskap kommer att belönas med ökad kreativitet, goda resultat och bättre arbetsmiljö.

1. Nyfikenhet
Var nyfiken på din omvärld och på dina medarbetare. Lyssna och ta in det som händer runt omkring dig för att skapa en miljö där andra tillåts ta plats, komma med idéer och bidra med förslag. På så sätt kan du skapa en lagkänsla, där du som chef kan sluta tala om hur saker och ting ska vara och istället låta olika grupper utmanar varandra i vardagen så att de vågar testa nya saker tillsammans som en enhet.

2. Mod att utmana och genomföra
Det går inte bara att prata om innovation, det måste även förankras och genomföras. Tomma löften slår hårt mot förtroendet. Fånga upp insikter från flera håll och låt kunskap färdas uppåt och neråt i organisationen. Ha mod att öppna upp rådande hierarkier och var öppen för alternativa processer. Genom att ge alla tillgång till kunskaper och insikter öppnas nya möjligheter.

3. Transparens
Berätta vad som sker i organisationen, varför det genomförs och vad det kan leda till. Bjud in anställda till ledningsgruppsmöten eller skapa en ny möteskultur som gör det möjligt för människor att mötas över avdelningarna. Det oväntade mötet kan leda till ökad kreativitet och att nytänkande får kraft, samt att goda idéer sprids och fångas upp.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint