Stor efterfrågan på kompetens i höst

19 september / Chefkollen


Nyligen släpptes resultaten från ManpowerGroups internationella Arbetsmarknadsbarometer. Jag vill gärna dela med mig av några spaningar från undersökningen, kopplat till utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden under hösten.

Den begynnande lågkonjunkturen som det ryktas om syns det få tecken på i vår Arbetsmarknadsbarometer. Den svenska jobbprognosen inför hösten är tvärtom en angenäm läsning – det är nämligen en av de allra starkaste prognoserna i Europa. Svenska arbetsgivare förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet, och som tur är sammanfaller det också med att två av tre svenskar går i tankarna på att byta jobb.

Det som sticker ut för mig i den senaste undersökningen är att jobbprognosen för Stockholm- och Uppsalaregionen pekar rejält uppåt igen, efter tre kvartal med dalande siffror. Det är glädjande, eftersom regionen är en viktig motor för hela den svenska ekonomin. På samma sätt är det också betryggande med en stark prognos från tjänstesektorn, som ju sysselsätter en stor del av den svenska arbetskraften.

På Västkusten pekar jobbprognosen dock nedåt. Detta kan möjligen kopplas samman med inbromsningen i tillverkningsindustrin, som är av stor betydelse för jobbtillväxten i regionen. Många av våra allra största industriföretag finns i just Västsverige. Men zoomar vi ut och tittar på Sverige som helhet så tyder prognoserna på att det går väldigt bra för svenska företag just nu.

Med det sagt får vi inte glömma att vi lever i en tid av hög osäkerhet. Enligt Konjunkturinstitutets prognoser kan en lågkonjunktur komma redan nästa år. Dessutom är det bara ett par månader kvar till Brexit, och utfallet där kan påverka den svenska ekonomin. Vi lever i tider med snabb förändring och flera skeenden som ingen vet resultatet av ännu. Vi på ManpowerGroup följer utvecklingen noga, bland annat med hjälp av just Arbetsmarknadsbarometern.

Men som sagt – jobbprognosen inför hösten är positiv. Denna starka efterfrågan på arbetskraft riskerar att förvärra den kompetensbrist som redan finns. För att tillväxten inte ska hämmas av detta måste företag tänka kreativt kring hur man kompetenssäkrar sin arbetsplats.

Jag tror att det är viktigt att vi arbetsgivare själva är aktiva i att utveckla talanger och förmågor. Ett steg i den riktningen är vår Experis Academy, där vi på Experis utvecklar redan kvalificerade personer med akademisk utbildning till att ha tekniska spetskompetenser som i hög grad saknas på arbetsmarknaden.

Har du någon spaning om utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden under hösten? Tyck gärna till eller lämna en kommentar nedan.

Per Johansson,
vd Experis i Sverige

 

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint