Stötta medarbetarna rätt – ge feedback som gör skillnad

27 maj / Chefkollen


Konstruktivt möte

Feedback är bland det viktigaste du kan ge dina medarbetare och borde därför vara en självklar del av ditt ledarskap. Men för att din återkoppling ska ge bäst effekt behöver du leverera den på rätt sätt – har du koll på hur?

Vad en medarbetare gör bra och vad hen kan förbättra är något du som chef kontinuerligt behöver förmedla. Utan feedback blir det svårt att veta om man är inne på rätt spår, eller om något måste göras annorlunda. Syftet med din feedback ska alltid vara tydligt för dig själv innan du presenterar den, och för bästa möjliga effekt krävs det att du uttrycker dig på rätt sätt. Annars är risken stor att medarbetaren blir förvirrad och känner sig otrygg – vilket kan leda till sämre prestationer i arbetet.

Prata i jag-form
För att din feedback ska bidra till förändring måste den vara konstruktiv, oavsett om budskapet är negativt eller positivt. Eftersom det du vill förmedla handlar om vad du känner och tycker om personens beteende eller arbetssätt bör du alltid tala i jag-form. Det kan kännas enkelt för dig att använda uttryck som ”man borde göra si” eller ”många tycker så”, men det kan då bli otydligt för mottagaren om det verkligen är du som står för åsikterna.

Utgå från följande tre punkter:

Beteende
Känsla
Konsekvens

Därefter kan du bredda ditt resonemang genom att säga exempelvis ”När du gör X känner jag Y, följderna av detta blir Z och jag önskar att du istället B.” Om du har dessa tre punkter i bakhuvudet när du kommunicerar din feedback är chanserna goda att dialogen blir tydlig och givande för både dig och din medarbetare.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint