Svenska chefer ger inte tillräckligt mycket feedback

29 januari / Chefkollen


Nyligen genomförde ManpowerGroup, som Experis är en del av, en undersökning som visar att hela sju av tio svenskar, 71 procent, vill ha mer feedback i arbetsvardagen – även om den är negativ. Är du chef? Då kan det innebära att en majoritet av dina medarbetare önskar att du ger dem mer feedback och att den är konkret. Det kan med andra ord vara läge att se över ditt ledarskap inför 2020.

Det kan vara bra att göra en plan för hur du ska ge dina medarbetare bättre feedback under året. Här kommer några förslag:

1. Konkretisera – var noga att utveckla din feedback mer raffinerad än att bara säga att något var ”bra” eller ”kunde blivit bättre”, beskriv i stället vad det var som var bra och vad du vill att gruppen och du själv ska lära sig av detta. Se även till att feedbacken är färsk, det vill säga att du ger både positiv och negativ återkoppling i direkt anslutning till situationen och inte en vecka efteråt.

2. Avdramatisera – när det gäller mer negativ kritik: använd uttryck som, ”nästa gång kan du tänka på” eller ”för att vara ännu effektivare nästa gång”. Förklara också varför detta är relevant kritik, till exempel om det får effekt på resultat, kunder eller tidsspill.

3. Inspirera – be själv om feedback varje gång du har utfört uppgifter och möten, för att på så sätt avdramatisera feedbacksituationen. Genom att visa vägen blir feedback ett arbetssätt för alla, snarare än en chef som utvärderar sina medarbetare.

4. Situationsanpassa – ge kritik i enrum och positiv feedback i plenum. Det stärker både medarbetare och grupp om fler hör att du lyfter enskilda personers insatser. Negativ och känslig feedback däremot, bör alltid tas i enrum med möjlighet till enskild diskussion.

5. Följ upp – Om du ger feedback av den mer negativa sorten – följ upp detta med medarbetaren både på kort och längre sikt, till exempel nästa gång personen i fråga har genomfört en liknande uppgift. Gick det bättre eller kvarstår din feedback? Låt inte negativ kritik hänga som ett orosmoln i gruppen.

Tänk på att dina medarbetare med största sannolikhet vill att du satsar på professionell feedback år 2020. Här kan du läsa hela undersökningen.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint