Upskilling – vad är det och hur implementerar jag det?

15 januari / Chefkollen


Många pratar idag om upskilling, men vad exakt innebär det och hur implementerar man det bland sina medarbetare? Vi har sammanställt hur du på ett enkelt sätt kommer igång med upskilling på din arbetsplats.

Att arbetsuppgifter idag försvinner och förändras i snabb takt är ingen nyhet. Automatisering, digitalisering och teknologiska framsteg har lett till att maskiner och datorer idag ersatt många arbetsuppgifter.

Förändringen på arbetsmarknaden har lett till vad som idag har kommit att kallas för ”The Skills Gap”, ett stort kunskapsglapp mellan lediga tjänster som kräver nya kunskaper och kompetenta kandidater som kan fylla dessa positioner. Kunskapsglappet är ofta av digital karaktär – många företag uppger att de tappar sina konkurrensfördelar gentemot andra företag på grund av bristen på anställda med tillräcklig digital och teknologisk kompetens.

Därför är det inte förvånande att det nu pratas så mycket om upskilling. Det har kommit att bli ett sätt att modernisera arbetsplatser och ta tillvara på kompetens, samtidigt som det ses som en av flera lösningar på problemet med kunskapsglappet.

Vad är upskilling?
Upskilling innebär kort och gott en uppgradering. Individer och medarbetare uppdaterar och förädlar de kunskaper de redan har. Det handlar i grund och botten om att bredda människors kompetens; genom att vidareutveckla och bygga på sina medarbetares redan existerande kunskaper och färdigheter rustar man dem inför en föränderlig framtid. Detta gör dem anställningsbara, både inom det egna företaget men också på en framtida arbetsmarknad som förändras snabbt.

5 enkla tips på hur du upskillar
Så hur går man då tillväga för att upskilla sina medarbetare? Lugn, vi har några tips för hur du enkelt kommer igång.

1. Skapa en lärande kultur
Det är viktigt att skapa en miljö som uppmuntrar till vidareutbildning och individens konstanta utvecklande. De företag som lyckas bäst är oftast de som implementerar en kultur som verkligen understryker vikten av ständigt lärande. En kultur av ständigt lärande kan vara något så enkelt som att ge medarbetare möjlighet att ägna sig åt lärande och utbildning på arbetstid, eller se till att det finns möjlighet att matchas med seniora personer i företaget som kan agera mentorer.

2. Rätt utbildning till rätt individ
Ett misstag många arbetsgivare gör när det kommer till upskilling är att man ser det som en punkt som bara måste bockas av. Då är det lätt hänt att man slappt bokar in en och samma utbildning till samtliga medarbetare. Detta är självklart inte ett effektivt sätt att ta tillvara på potentialen hos varje enskild individ. Ta istället reda på vad dina medarbetare vill utvecklas inom.

3. Uppmuntra till kurser och utbildningar
Var proaktiv när det gäller individens utveckling. Vänta inte på att dina medarbetare kommer till dig med förslag på utbildningar – uppmuntra dem istället att gå spännande kurser och tipsa dem om intressanta utbildningar. Om möjligt bekostar självklart arbetsplatsen utbildningen.

4. Komprimera eller dela upp utbildning
Vi har alla mycket att göra – därför passar dagslånga seminarier och workshops oftast ytterst få medarbetare. Ett tips är att dela upp en utbildning i flera workshopdelar, eller varför inte bjuda in en expert på ett givet område för att hålla i ett kort lunchseminarium?

5. Glöm inte ”soft skills”
När det pratas om upskilling fokuseras det ofta på tekniska kunskaper. ”Soft skills”, dvs icke-tekniska egenskaper som exempelvis samarbets-, kommunikations- och inlevelseförmåga, har däremot en längre hållbarhetstid än tekniska färdigheter. Tekniska färdigheter kan lätt bli irrelevanta i och med nya teknologiska framsteg, medan mjuka värden har en tendens att bestå.

På Experis tror vi att upskilling kan vara nyckeln till att lösa mycket av det kompetensbehov som företag har idag. Därför startade vi Experis Academy. En intensivutbildning som ger kandidaten spetskompetensen som matchar det behov som företag har.

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint