Var SMART och sätt mål därefter

13 september / Inspiration


Lär dig hur du sätter relevanta och effektiva mål som också går att följa upp. Genom att följa metoden med SMART är det enkelt att få till mål som också går att använda som styrmedel i verksamheten. 

Specifikt. Ta fram mål som är specificerade. Vad är det som ska uppnås och hur kan målen utformas därefter? Mål som är för luddiga eller generella fyller inget funktion och tappar därför sin potentiella effekt.

Mätbart. Mål måste alltid vara mätbara för att vara relevanta. Att bli ”bättre på jobbet” är exempelvis inte ett mätbart mål, utan behöver brytas ner till något mätbart.

Accepterat. Det är bra för motivationen att själv komma underfund med sina mål och formulera dem själv. Därför är samförstånd och delaktighet viktiga faktorer när mål tas fram.

Realistiskt. Få saker är så motivationssänkande som att aldrig uppnå sina mål. Det är nödvändigt att det finns en rimlig chans att målen uppnås. Saknas budget, tid eller kompetens för att nå målen gör de ingen nytta.

Tidsbundet. Ett mål är inte ett mål om det inte finns en deadline eller tidplan kopplat till det. Däremot kan de vara både kort- och långsiktiga. Det viktiga är att kunna förstå när målet är uppnått.

Lycka till med målsättningarna!

Dela

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint